Vitalas har beslutat stänga ned sin försäljning av Vitalas produkter.

Vitalas has decided to close down its business of Vitalas products.

 

 

Contact:

Vitalas Sverige sverige@vitalas.com

Vitalas Norge norge@vitalas.com

Vitalas Finland suomi@vitalas.com

Vitalas Danmark danmark@vitalas.com